Geloof en politiek: living apart together


In deze bijdrage van Hirsch Ballin wordt ingegaan op de scheiding tussen kerk en staat. Er wordt ingegaan op haar oorsprong en werking in de praktijk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.M.H. Hirsch Ballin

Verschijning: juli 2003

Archiefcode: AA20030549

9 Gw grondrechten scheiding kerk en staat

Staats- en bestuursrecht

Bijzonder nummer Recht & Religie