Geheimhoudingsbedingen in de zorg

Over de geldigheid van 'zwijgcontracten' in medische vaststellingsovereenkomsten


Geheimhoudingsbedingen zijn in beginsel rechtsgeldige bedingen, maar in sommige gevallen kan daaraan worden getwijfeld. Bijvoorbeeld in het geval van een in een medische vaststellingsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding, ook wel zwijgcontract genoemd. In deze bijdrage wordt onderzocht of een dergelijk beding nietig of vernietigbaar is op grond van artikel 3:40 BW, dan wel op grond van artikel 6:248 lid 2 BW buiten toepassing dient te worden gelaten.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen