Gedogen: oplossing of bezweringsformule?


Redactioneel artikel waarin in wordt gegaan op het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van prostitutie en soft drugs gebruik.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I. Giesen, P. Kreijger

Verschijning: juni 1995

Archiefcode: AA19950451

gedoogbeleid handhaving legalisering strafbaarheid

Strafrecht en criminologie

Opinie Redactioneel