Executie(ver)koop van onroerende zaken


Op grond van art. 3:268 BW heeft de hypotheekhouder het recht van parate executie. Bij verzuim van de schuldenaar met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt, is de hypotheekhouder bevoegd tot executoriale verkoop. Er zijn twee vormen van executoriale verkoop: de openbare veiling en de onderhandse verkoop. Beide vormen komen in dit Ars Aequi Privaatrecht cahier aan bod. Hierbij wordt de hele procedure op beknopte wijze beschreven, vanaf het moment van verzuim tot en met de eigendomsoverdracht, zuivering en verdeling van de koopsom. De wijzigingen die de Wet Executieveilingen per 1 januari 2015 voor deze procedure heeft gebracht, alsmede de jurisprudentie naar aanleiding hiervan komen ook ter sprake. De praktische opzet van dit cahier maakt het niet alleen geschikt voor studenten die zich willen verdiepen in de executoriale verkoop, maar ook voor degenen die zich in de praktijk met de executoriale verkoop bezig houden (zoals notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en rechters). De nadruk ligt op de executoriale verkoop van onroerende zaken door de hypotheekhouder buiten faillissement.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): I. Visser

1e druk 2018

Verschijningsdatum: 09-10-2018

ISBN: 9789492766427

Pagina's: 108

3:268 BW executoriale verkoop onderhandse verkoop openbare veiling

Burgerlijk recht GoederenrechtNotarieel recht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Privaatrecht

 39,50