Eigen recht eerst?

Over nut en noodzaak van oud-vaderlands recht


Kennis van oud-vaderlands recht is nuttig en noodzakelijk. Ons positieve recht is in wezen een tweestromenland, waarbij niet alleen Romeins recht, maar ook oud-vaderlands recht steeds aanwezig is achter een hedendaagse methodische en inhoudelijke façade van wettekst en arrest. Wie eigen recht echt wil kennen, kan niet heen om oud vaderlands recht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. Milo

Verschijning: juni 2020

Archiefcode: AA20200626

codificatie De Blécourt De Monté ver Loren Fockema Andreae Grotius Oud-Vaderlands recht

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Perspectief Perspectiefartikel