Eenheid in gelaagdheid

Over formele en materiële rechtseenheid in een meergelaagde rechtsorde


In dit artikel wordt aan de hand van het Urgenda-vonnis onderzocht hoe de rechter eenheid construeert in een meergelaagde rechtsorde, en hoe het streven naar rechtseenheid rechtstheoretisch kan worden begrepen. Daarbij stuit de auteur op twee noties van rechtseenheid – formele en materiële rechtseenheid – die verwant zijn aan vertrouwde standpunten: het rechtspositivisme en het anti-positivisme. Zo blijkt een aloude controverse uit de rechtstheorie in onze meergelaagde rechtsorde haar actualiteit te behouden.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.A. Loth

Verschijning: april 2018

Archiefcode: AA20180335

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtInternationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Rode draad Rechtseenheid