‘Een vlo krijgen is niet vies, een vlo houden wel’

Interview met prof.dr. W.A. Wagenaar


vanuit de rechtspsychologie wordt gevraagd en ongevraagd commentaar gegeven op het reilen en zeilen van het rechtsbedrijf. De jurist en de psycholoog houden zich beiden met het gedrag van mensen bezig. De psycholoog zegt dingen over mensen te weten waar de jurist niet om heen kan. Het is de vraag of juristen zich genoeg gelegen laten ligggen aan de opmerkingen uit de rechtspsychologische hoek. Wij spraken met professor Wagenaar, een bekend rechtspsycholoog, die regelmatig als deskundige wordt opgeroepen in strafzaken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Bockwinkel, P. de Vries

Verschijning: januari 1999

Archiefcode: AA19990026

interview met prof.dr. W.A. Wagenaar rechtspsychologie

Verdieping Interview