Een raad van commissarissen naast een one tier board: wenselijk recht of een vijfde wiel aan de wagen?


Nederlandse vennootschappen kunnen kiezen voor een monistische of een dualistische bestuursstructuur. Is gekozen voor een monistische bestuursstructuur, dan kan daarnaast niet ook nog een raad van commissarissen worden ingesteld. Vennootschappen naar het recht van Curaçao en Sint Maarten kunnen de monistische en dualistische bestuursstructuur daarentegen wel combineren. In deze bijdrage onderzoek ik of we een voorbeeld moeten nemen aan Curaçao en Sint Maarten en het verbod van artikel 2:140/250 lid 1 BW moeten schrappen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. Kreileman

Verschijning: November 2019

Archiefcode: AA20190828

bestuur bestuursstructuur Curaçao one tier raad van commissarissen Sint Maarten two tier

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Blauwe pagina's Caribisch recht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen