Een preambule: Splijtzwam of gemeenplaats


In dit tweeluik komt de wenselijkheid van een door de Nationale Conventie voorgestelde preambule bij de Grondwet aan de orde. Schutgens en Sillen oordelen dat dit niet nodig is om verschillende redenen, bijvoorbeeld het feit dat de samenbinding van burgers door de Grondwet vergroot wordt, zich niet zal verwezenlijken omdat de Grondwet nauwelijks zaken regelt die tussen burgers onderling spelen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J.B. Schutgens, J.J.J. Sillen

Verschijning: Oktober 2008

Archiefcode: AA20080715

eenheid Nationale Conventie preambule symbool tweeluik volk

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Opiniërend artikel