preambule

Toont alle 6 resultaten

‘Artikel nul’: een algemene bepaling over rechtsstaat, democratie en grondrechten in de Grondwet?

M. Adams, G.J. Leenknegt

Post thumbnail Dit voorjaar zal de regering voorstellen een algemene bepaling toe te voegen aan de Grondwet, inhoudende dat de Grondwet de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten waarborgt. De auteurs menen dat de voorgestelde bepaling in normatieve zin niet veel toevoegt aan onze Grondwet; in een meer symbolische zin is de bepaling wel van belang. De genoemde waarden zouden daarom op een andere plek tot uitdrukking moeten komen: voorafgaand aan de gehele Grondwet – als preambule dus.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2015
AA20150207

De Grondwet wacht op licht, maar wij gaan in donkerheid

J.W. Sap

Post thumbnail

Politiek wordt vaak gezien als de kunst van het mogelijke, maar het is tijd dat politici zich persoonlijk geroepen voelen om zich te richten op het ‘onmogelijke’. In brede kring wordt het inmiddels als onverantwoordelijk beschouwd wanneer politici weigeren stappen te zetten op het gebied van staatsrechtelijke vernieuwing. Ten diepste is aan de orde hoe wij in Nederland met elkaar willen samenleven. Inzake de democratische rechtsstaat kan een staat niet neutraal zijn.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2014
AA20140354

De invoering van een algemene bepaling of preambule bij de Nederlandse Grondwet in rechtsvergelijkend perspectief

J. Goossens, M.P. Kuijvenhoven

Op 5 april 2022 heeft de Tweede Kamer in tweede lezing het voorstel aangenomen tot toevoeging van een ongenummerde, algemene bepaling bij de Nederlandse Grondwet, namelijk ‘De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.’ Deze bijdrage bevat een tekstuele rechtsvergelijking van de drie kernbeginselen in deze inleidende bepaling (democratie, rechtsstaat en grondrechten) met de preambules en het corpus van de 192 andere, geldende nationale grondwetten.

Rode draad | Grenzeloze Grondwetten
mei 2022
AA20220412

Een preambule voor de Grondwet: Van wezenlijke betekenis

S.C. van Bijsterveld

In het tweede deel van het tweeluik over de wenselijkheid van een preambule voor de Grondwet betoogt Sophie van Bijsterveld dat een preambule toegevoegd dient te worden. Zij vindt dit omdat de Grondwet op die manier samenbindend kan werken, de Grondwet er voor alle burgers is en de Grondwet op dit moment maar een 'kaal' document is.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2008
AA20080717

Een preambule: Splijtzwam of gemeenplaats

R.J.B. Schutgens, J.J.J. Sillen

In dit tweeluik komt de wenselijkheid van een door de Nationale Conventie voorgestelde preambule bij de Grondwet aan de orde. Schutgens en Sillen oordelen dat dit niet nodig is om verschillende redenen, bijvoorbeeld het feit dat de samenbinding van burgers door de Grondwet vergroot wordt, zich niet zal verwezenlijken omdat de Grondwet nauwelijks zaken regelt die tussen burgers onderling spelen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2008
AA20080715

Leeg en sober: land zonder preambule

W.J. Veraart

De afgelopen jaren hebben juristen zich gebogen over de vraag of de Nederlandse Grondwet moet worden voorzien van een preambule. Wouter Veraart is niet onder de indruk van enkele van de argumenten tegen het invoeren van een preambule.

Opinie | Column
februari 2012
AA20120117

Toont alle 6 resultaten