Een kameleon in de Kongo

Gecombineerd vervoer van zaken volgens Boek 8 BW


Artikel in het bijzonder deel van het bijzonder nummer 'Vervoersrecht' waarin het gecombineerd vervoer van zaken wordt besproken. In zo een geval wordt er door een opdrachtgever een overeenkomst gesloten met een vervoerder voor goederenvervoer waarbij meerdere vervoerstechnieken aan de orde komen. In het artikel komt aan de orde hoe zo een overeenkomst werkt en wie er bij betrokken kunnen zijn.