Een familieportret: broers, zussen, vreemden


Op 28 april 2023 verbood de voorzieningenrechter in Den Haag donor Jonathan op straffe van een dwangsom om nog zaad te doneren. De eisers in deze zaak stellen dat de donor tegen zijn beloftes in minstens 550 kinderen blijkt te hebben verwekt, zowel via zaadbanken van klinieken als via spermadonatie direct aan wensouders. Hoe kon dit gebeuren en vooral (hoe) kunnen we dit soort excessen in de toekomst voorkomen?