Developmental and Autonomy Rights of Children, Empowering Children, Caregivers and Communities


Op 20 november 2001, internationale dag van de rechten van het kind, vierde het Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn 12-jarig bestaan. Teneinde de positie van het kind te kunnen versterken,werd op deze dag gekeken naar de wezenlijke betekenis van dit verdrag. Er werd met name getracht bij te dragen aan de bevordering en bescherming van de developmental and autonomyrights of children. De actualiteit van dit thema wordt in het bijzonder onderstreept door het feit dat kort na plaatsing van dit verslag de door ‘11 september’ uitgestelde Kindertop door de Verenigde Naties in New York zal worden georganiseerd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. Doeswijk, J. Tupamahu

Verschijning: april 2002

Archiefcode: AA20020244

kindertop rechten van het kind

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Verdieping Verdiepend artikel