De wetgeving inzake goedkeuring en uitvoering van het Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen en het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme


Dit artikel behandelt de nieuwe wetgeving inzake terrorismebestrijding.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.J. Wiarda

Verschijning: oktober 2002

Archiefcode: AA20020766

goedkeuring verdragen terrorisme

Internationaal Europees en buitenlands recht Overige Rechtsbronnen

Annotaties en wetgeving Wetgeving