De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen anno 2006


Dit artikel bespreekt in hoofdlijnen de nieuwe dingen van de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen.