De werkloze uitzendkracht


Centrale Raad van Beroep (CRvB) 2 februari 2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AT0706, USZ 2005/147, nr. 03/859 WW, m.nt. G.C. Boot

Wanneer een CAO niet rechtstreeks geldt, maar via de arbeidsovereenkomst wel van toepassing is verklaard, geldt dan ook de driekwart dwingend recht regeling.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.J.J. Heerma van Voss

Verschijning: december 2005

Archiefcode: AA20051047

Centrale Raad van Beroep 02-02-2005 (ECLI:NL:CRVB:2005:AT0706) zaaknummer: 03/859 WW

uitzendkracht werkloze

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie