De vrijheid van meningsuiting gedemonstreerd


Het thema vrijheid van meningsuiting wordt in dit artikel uiteengezet aan de hand van een casus waarbij er een demonstratie is aangekondigd van mensen met een extreem-rechts gedachtegoed. De burgemeester van de plaats moet nu een afweging maken of deze demonstratie doorgang kan vinden of dat hij een manier heeft en wil hebben om dit te voorkomen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.Th. Woltjer

Verschijning: juni 2002

Archiefcode: AA20020385

demonstratie vrijheid van meningsuiting

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Verdieping Verdiepend artikel