demonstratie

Toont alle 6 resultaten

De vrijheid van meningsuiting gedemonstreerd

A.J.Th. Woltjer

Het thema vrijheid van meningsuiting wordt in dit artikel uiteengezet aan de hand van een casus waarbij er een demonstratie is aangekondigd van mensen met een extreem-rechts gedachtegoed. De burgemeester van de plaats moet nu een afweging maken of deze demonstratie doorgang kan vinden of dat hij een manier heeft en wil hebben om dit te voorkomen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2002
AA20020385

Het recht van betoging en het Binnenhof

P.J. Wattel

Sinds jaar en dag, en de laatste tijd in toenemende mate, is het bijna een gewoonte geworden dat actiegroepen, die zich door een overheidsmaatregel benadeeld voelen, gaan betogen op het Binnenhof. Mr. J.W. Wattel bespreekt de juridische toelaatbaarheid van dergelijke acties, wat het parlement kan doen bij excessen en wat onze volksvertegenwoordigers zelf vinden van de bonte kermis van betogingen.

Opinie | Opiniërend artikel
december 1990
AA19900942

september 1995

Katern 56: Staatsrecht

J. Bokma

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

Artikel waarin wordt opgeroepen door Amnesty International om brieven te sturen naar Kenia waar eind jaren '80 vele tegenstanders van de regering werden opgepakt en vastgehouden. Het betrof veelal juristen.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1989
AA19890193

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

Verdieping | Verdiepend artikel
december 1989
AA19890990

Wanordelijkheden als argument om demonstraties en vergaderingen te verbieden

B. Roorda

Post thumbnail

Kan een burgemeester een demonstratie of vergadering verbieden als vijandig publiek wanordelijkheden veroorzaakt? Het zou een premie zetten op wanordelijk gedrag.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2017
AA20170699

Toont alle 6 resultaten