De volkenrechtelijke basis voor optreden tegen IS op Syrisch grondgebied: een juridisch mijnenveld


In januari van dit jaar ging de Tweede Kamer akkoord met het besluit van het kabinet om luchtaanvallen in te zetten op strategische doelen en aanvoerlijnen van IS in Syrië. De vraag die in dit stuk centraal staat is of dit besluit berust op een adequate rechtsgrondslag. 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.A. Dam-de Jong

Verschijning: September 2016

Archiefcode: AA20160601

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrechtVolkenrecht

Opinie Opiniërend artikel