De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten. Een illustratie van algemene regels van verdelingsrecht aan de hand van de numerus fixus voor rechtsgeleerdheid

Een illustratie van algemene regels van verdelingsrecht aan de hand van de numerus fixus voor rechtsgeleerdheid


Johan Wolswinkel promoveerde op 19 maart 2013 cum laude aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze bijdrage doet hij aan de hand van een recent voorbeeld, namelijk de toelating van gegadigden tot de numerus fixus-opleiding rechtsgeleerdheid, verslag van zijn zoektocht naar algemene regels van verdelingsrecht voor de verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.J. Wolswinkel

Verschijning: Oktober 2013

Archiefcode: AA20130790

gelijkheidsbeginsel numerus fixus schaarse publiekrechtelijke rechten verdelingsrecht

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage