De symbolische betekenis van de nieuwe euthanasiewet


Veel voor- én tegenstanders van de nieuwe euthanasiewet denken dat euthanasie voorheen slechts gedoogd werd, maar dat het nu gelegaliseerd is. In werkelijkheid verandert deze wet echter, inhoudelijk gezien, zowel feitelijk als juridisch weinig aan de reeds bestaande situatie. Een belangrijk doel van de wet is dat artsen euthanasie in een groter aantal gevallen melden, opdat de maatschappelijke controle op de euthanasiepraktijk vergroot wordt. Het is echter zeer twijfelachtig of de enkele symbolische betekenis van deze wet tot een grotere meldingsbereidheid zal leiden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.P. de Haan

Verschijning: november 2001

Archiefcode: AA20010882

euthanasie gedoogbeleid maatschappelijke acceptatie zelfbeschikkingsrecht

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Opinie Opiniërend artikel