De sociale werking van recht

Een kennismaking met de Rechtssociologie en Rechtsantropologie


Dit boek biedt een eerste kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie. Het is ontstaan uit het collegemateriaal ten behoeve van een inleidend vak voor beginnende studenten aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Aangezien geen specifieke juridische kennis wordt verondersteld, kan het boek eveneens worden gebruikt voor onderwijs aan niet-juristen.

De rode draad van het boek is de effectiviteit van wetgeving. Het gaat steeds niet zozeer om de vraag of de wet in een bepaald geval ‘effectief’ is geweest, meer eerder om het ontleden van de vraag wat men onder het idee van ‘effectiviteit’ van wetgeving sociologisch gesproken kan verstaan, hoe het effectiviteitsvraagstuk het meest vruchtbaar kan worden aangepakt en welke de belangrijkste sociale factoren zijn die de effecten van wetgeving in de samenleving (mede)bepalen.

Het boek bestaat uit een inleiding waarin de vraag ‘Wat is rechtssociologie?’ centraal staat. Daarna volgen zeventien uit het Engels vertaalde artikelen die gezien kunnen worden als ‘klassiekers’ in de rechtssociologie dan wel als belangrijke bijdragen aan het gedachtegoed over de effectiviteit van wetgeving. Het boek wordt afgesloten met het artikel ‘De sociale werking van wetgeving’ waarin de inzichten uit de voorafgaande bijdragen systematisch op een rij worden gezet. Aansluitend op elke tekst volgen enkele vragen, bedoeld om de beginnende lezer wegwijs te maken in de betreffende materie en de aandacht te richten op die aspecten die voor het thema van het boek van belang zijn.

Bekijk inhoudsopgave


 89,50