De schrijvende rechter?


Veel rechters schrijven artikelen of bewerken handboeken. De gedragscodes voor rechters laten dit toe. Maar is dat wel terecht? Hoe vlot mag de pen van de schrijvende rechter eigenlijk zijn? De onafhankelijke en onpartijdige positie van een rechter doet vragen rijzen over het schrijven ‘op persoonlijke titel’ en het bewerken van handboeken.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. van Mourik, K.A.M. van Vught

Verschijning: Juni 2017

Archiefcode: AA20170467

handboeken publicaties schrijvende rechters

Algemeen juridisch Metajuridica Rechtspleging

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen