De rol van de vernietiging van een arbitraal vonnis bij de aansprakelijkheid van arbiters


De procedure tot vernietiging van een arbitraal vonnis speelt een belangrijke rol in het leerstuk van aansprakelijkheid van arbiters. Bij het bepalen aan de hand van welke aansprakelijkheidsmaatstaf het handelen van de arbiter dient te worden beoordeeld, is van belang of het gewraakte handelen in het kader van de vernietigingsprocedure ter toetsing aan de rechter kan worden voorgelegd. De strikte Greenworld-maatstaf geldt slechts voor fouten die samenhangen met de rechterlijke taak, welk handelen in een vernietigingsprocedure kan worden getoetst. Voor aansprakelijkheid van de arbiter is dan één van de voorwaarden dat het arbitrale vonnis is vernietigd. De arbiter heeft hierdoor belang bij de uitkomst van de vernietigingsprocedure en daarmee een belang om zich te voegen in de vernietigingsprocedure. Het middel van ‘remission’ (art. 1065a Rv) kan evenwel in de weg staan aan de voeging van de arbiter in de vernietigingsprocedure.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.E. Ernste, G.J. Meijer

Verschijning: september 2017

Archiefcode: AA20170682

1065 Rv aansprakelijkheid arbiter bedrijfsfouten Greenworld/Arbiters Qnow/B remission verwijtbaarheid

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Opinie Opiniërend artikel