De rechten van de blaffende hond


Column waarin wordt ingegaan op de vrijheid van dieren aan de hand van een casus uit Italië waarin het aan hond vrijstond, en dus ook diens baas om dit te gedogen, dat deze uren bleef blaffen. In Nederland geldt geen vrijheid voor dieren om zicht te ontplooien.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: oktober 2009

Archiefcode: AA20090633

hinder onrechtmatige daad overlast rechtszaak verbodsactie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Column