De opleiding tot mediator en verwijzer


In deze bijdrage wordt ingegaan op de opkomst van de mediator als andere wijze van geschilbeslechting dan door een gang naar de rechter. Er wordt duidelijk welke opleiding men nodig heeft voor het beroep van mediator.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Pel

Verschijning: Mei 2005

Archiefcode: AA20050399

alternative dispute resolution (ADR) geschilbeslechting mediation

Perspectief Perspectiefartikel