De onvolledig ingevulde subsidie-aanvraag


Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 18 augustus 1993, ECLI:NL:RVS:1993:AQ0607, R01.91.1682, ABkort 1993, 961.

Dit is een uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State onderhevig aan het pre-Awb-recht. In de zaak is sprake van een niet-volledig ingevulde subsidie-aanvraag. De ARRvS doet nog uitspraak naar het oude recht en anticipeert niet op de destijds nog niet geldende Awb. In de noot wordt ingegaan op de komst van de Awb, de anticipatie en de casus zelf.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: januari 1994

Archiefcode: AA19940029

Afdeling rechtspraak van de Raad van State 18-08-1993 (ECLI:NL:RVS:1993:AQ0607) zaaknummer: R01.91.1682

afdeling Rechtspraak Raad van State anticipatie rechtszekerheid subsidie

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie