De notaris in appel (Digitaal boek)


Het boek dat niet mag ontbreken op notariskantoren en bij tuchtcolleges.

Vrije mededinging en marktwerking in het notariaat.
Hervinden van evenwicht tussen in normen verborgen waarden van het beroep en eisen van een succesvolle bedrijfsvoering.
Spanning tussen geheimhoudingsplicht en noodzakelijk effectief toezicht.
Toezicht, te veel en te weinig tegelijk.
Tegengaan van misbruik van notariële dienstverlening voor witwassen en terrorismefinanciering.

Dit en meer kenmerkt de laatste circa twintig jaar notariële tuchtrechtspraak in laatste instantie van het Gerechtshof te Amsterdam. De auteur, voormalig president van het Hof en voorzitter van de appelkamer voor het notariaat, belicht deze rechtspraak. Hij ziet deze als spiegel van het notariaat in verandering en bron van ontwikkeling van het tuchtrecht. Hij plaatst een en ander in de zich wijzigende maatschappelijke en politieke context en waagt een blik in de nabije toekomst van de regelgeving.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): H.F. van den Haak

1e druk 2009

Verschijningsdatum: 26-11-2009

ISBN: 9789069167039

Pagina's: 476

geheimhoudingsplicht notariaat notaris tuchtrecht

Metajuridica RechtsplegingNotarieel recht Strafrecht en criminologie Tuchtrecht

Alle uitgaven Digitale uitgaven Prinsengrachtreeks

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.