De nieuwe regeling van een VOG politiegegevens


Op 23 november 2021 is de Wet tot wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens gepubliceerd in het Staatsblad. De verklaring omtrent het gedrag politiegegevens is een nieuw screeningsinstrument dat kan worden toegepast voor bepaalde functies die om een hoge mate van integriteit vragen. Voor die functies kunnen relevante politiegegevens een zelfstandige grond vormen om een verklaring omtrent het gedrag te weigeren. De wet is onderdeel van het wetgevingsprogramma voor de aanpak van ondermijning. In dit artikel gaan Nina Fortuin en Jacob Struyker Boudier uitgebreid in op deze nieuwe regeling.

Advertorial

Als Officier van Justitie heb je de regie over de aanhouding. Wanneer geef jij het signaal om in actie te komen?

Op dinsdag komt een ambtsmelding van de AIVD binnen: Een man wil zaterdag een aanslag plegen door met een auto op een grote menigte in te rijden. De politie zet alles op alles om bewijs te vinden dat het bericht ondersteunt of ontkracht. Vrijdagochtend is er nog niets gevonden. De tijd dringt. Wat ga je doen? Lees meer >>