De Landsadvokatuur, enige notities


In dit artikel wordt ingegaan op de Landsadvocaat, een fenomeen dat in gelijke vorm alleen bekend is in Nederland en Denemarken. Er wordt ingegaan op de historie en de huidige stand van zaken wordt besproken. Er wordt ingegaan op de positie van de landsadvocaat en zijn betrekkingen met de overheid.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.L. de Wijkerslooth

Verschijning: Maart 1991

Archiefcode: AA19910234

Koninklijk Besluit landsadvocaat onafhankelijkheid vaste procesvertegenwoordiging

Opinie Column

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.