De invloed van rechtsbeginselen op de fiscale rechtsvinding


In dit artikel onderzoekt de auteur aan de hand van rechtsvinding die is gedaan in tal van rechterlijke uitspraken of twee beginselen die beiden om voorrang strijden in het belastingrecht, te weten het feit dat belasting alleen geheven kan worden uit hoofden van een wet én het feit dat er steeds meer rechtsverhoudingen beïnvloed worden door rechtsbeginselen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Ch.P.A. Geppaart

Verschijning: oktober 1991

Archiefcode: AA19910912

fiscale rechtsvordering legaliteitsbeginsel rechterlijke vrijheid rechtsbeginselen rechtsverhouding rechtsvinding

Belastingrecht

Bijzonder nummer Rechtsbeginselen