De Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten


In dit artikel wordt stilgestaan bij de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten. Deze wet is op 9 juli 2015 in werking getreden. Door deze wet is de Europese richtlijn buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten geïmplementeerd. Tegelijk met deze richtlijn is de Europese Verordening ‘online’-geschillenbeslechting consumenten tot stand gebracht. Beide regelingen zien op alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. Hoppe

Verschijning: December 2015

Archiefcode: AA20151003

Burgerlijk recht Consumentenrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen