De herdefiniëring van het Koninkrijk


Eind 2004 hebben de drie rijksdelen 50 jaar Statuut gevierd danwel herdacht. De Koninkrijksbanden‘knellen’. Toch is besloten gezamenlijk voort te gaan. In zijn proefschrift ‘De Herdefiniëringvan het Koninkrijk’ plaatst Mito Croes de Koninkrijksrelaties in een groter EU- en Caribisch-kader en draagt hij ideeën aan hoe het Koninkrijk om te vormen tot een toekomstgericht strategisch partnerschap.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.G. Croes

Verschijning: september 2006

Archiefcode: AA20060664

Koninkrijk koninkrijkssfeer landssfeer rechtsorde statuut

Staats- en bestuursrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage