De Europese aanpak van mond- en klauwzeer en de rechtmatigheid van het preventieve vaccinatieverbod


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 12 juli 2001, ECLI:EU:C:2001:420, zaak C-189/01 (H. Jippes, afdeling Groningen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Assen en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren t. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij). Zie ook SEW JEG 2001, p. 26

In deze annotatie bij dit arrest van het HvJ EG wordt ingegaan op de versnelde procedure bij een prejudiciële vraag, algemene beginselen van gemeenschapsrecht waarbij de toetsing van een vaccinatieverbod aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans, R.H. van Ooik

Verschijning: november 2001

Archiefcode: AA20010911

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 12-07-2001 (ECLI:EU:C:2001:420) zaaknummer: C-189/01

algemene beginselen van gemeenschapsrecht MKZ-maatregelen prejudiciële vraag versnel procedure

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie