De ene neus is de andere niet

Over de deskundigheid van een omgevingsrechtelijke toezichthouder


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1412, nr. 201401555/1/A4, JOM 2015/459