De elektronische handtekening. Tekent de ondertekenaar zelf?


Een elektronische handtekening heeft volgens het Burgerlijk Wetboek dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening als deze ‘voldoende betrouwbaar’ is. De auteurs bespreken jurisprudentie en praktijksituaties om te illustreren hoe deze norm moet worden toegepast.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.N.M.D. van Balen, M.B. Voulon

Verschijning: december 2020

Archiefcode: AA20201164

artikel 3:15a BW eIDAS elektronische handtekening ondertekenen

Burgerlijk recht Contractenrecht

Verdieping Verdiepend artikel