De discriminatie van de vrouwelijke vader


Op 1 april 2014 is de Wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Deze nieuwe wet heeft tot gevolg dat zonder een gerechtelijke adoptieprocedure, de vrouwelijke levensgezel van de biologische moeder als juridische ouder wordt beschouwd. Zowel de bedoelingen van de wetgever, als de politieke vooruitstrevendheid van deze wet zijn prijzenswaardig, maar wat ons betreft had de wetgever zorgvuldiger moeten nadenken over de positie van de biologische vader.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.C. de Kluiver, M. Samadi

Verschijning: September 2014

Archiefcode: AA20140595

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen