De burger als opsporingsambtenaar?


In dit redactioneel spreken de auteurs hun ongenoegen uit over het feit dat burgers zich gaan bezig houden met privé-opsporing. Volgens hen is het een kwalijke zaak, daar het een inbreuk kan maken op de grondrechten van burgers die op die manier ontmaskerd worden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Geerdink, R. Schrömbges

Verschijning: maart 1999

Archiefcode: AA19990143

privé-opsporing uitlokking

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Redactioneel