uitlokking

Toont alle 9 resultaten

De burger als opsporingsambtenaar?

M. Geerdink, R. Schrömbges

In dit redactioneel spreken de auteurs hun ongenoegen uit over het feit dat burgers zich gaan bezig houden met privé-opsporing. Volgens hen is het een kwalijke zaak, daar het een inbreuk kan maken op de grondrechten van burgers die op die manier ontmaskerd worden.

Opinie | Redactioneel
maart 1999
AA19990143

De candid camera van Crime Time

De verborgen camera van Crime Time in juridisch zoeklicht

J.A.W. Knoester

In dit artikel wordt ingegaan op een casus waarbij door een gevangene in samenwerking met mediagiganten een cipier in de val lokt tot overdragen van een wapen. Is er sprake van strafbare uitlokking en pleegt de de gevangene een onrechtmatige daad jegens de gefilmde cipier.

Verdieping | Studentartikel
september 1994
AA19940562

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de lokbeambte:een hardnekkig misverstand (inclusief nawoord)

J.F. Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis

Reactie en nawoord bij een artikel dat eerder in Ars Aequi wer gepubliceerd over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de lokbeambte. Met een nawoord van Clara Fetter

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1988
AA19880092

maart 2008

Katern 106: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

september 1995

Katern 56: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, J.A.J. Peter

Krab als toetje

R.J.Q. Klomp

In deze amuse wordt besproken in hoeverre een bepaalde gedraging onder bepaalde omstandigheden onrechtmatig is.

Opinie | Amuse
september 2003
AA20030608

Opstellen materieel strafrecht (Digitaal boek)

E. Gritter

Post thumbnail Wetenschappelijke beschouwingen over het materiële strafrecht, die bijdragen aan de hedendaagse discussies over de gekozen onderwerpen.

9789069167329 - 20-11-2009

Uitlokking door burgers en de (on)bruikbaarheid van het daardoor verkregen bewijsmateriaal

Zonder schuld geen strafbaarheid

Het onvergetelijke Melk en water-arrest uit 1916

J. de Hullu

Post thumbnail

In deze aflevering van de Blauwe Pagina’s ‘Spraakmakende zaken’ bespreekt Jaap de Hullu het arrest Melk en water uit 1916. Hij noemt het ‘Een kleine, wonderlijke zaak, nostalgische casus, bij rustige beschouwing steeds rijker aan juridische punten met één springend hoogtepunt.’

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
november 2021
AA20210972

Toont alle 9 resultaten