De bijzondere zorgplicht van de bank als beleggingsadviseur


Hoge Raad 3 februari 2012, nr. 10/04578, ECLI:NL:HR:2012:BU4914, LJN: BU4914 (Coöperatieve Rabobank Vaart en Vecht UA/X)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Busch

Verschijning: oktober 2012

Archiefcode: AA20120752

Hoge Raad 03-02-2012 (ECLI:NL:HR:2012:BU4914) zaaknummer: 10/04578

banken bijzondere zorgplicht Know-You-Customer-regels particuliere belegger waarschuwingsplicht

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Annotaties en wetgeving Annotatie