De betalingsregeling als sluitstuk van de brede schuldenaanpak


Om de schuldenproblematiek terug te dringen en de aanpak ervan effectiever te maken, is er recentelijk een ongekende hoeveelheid nieuwe wetgeving van kracht geworden. Dit gaat in combinatie met beleidswijzigingen een impuls geven aan de aanpak van problematische schuldsituaties. Het ontbreekt alleen nog aan een afdoende antwoord op de vraag hoe wordt voorkomen dat situaties problematisch worden. Misschien kan een aanpassing van artikel 6:29 BW daarin van betekenis zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. Jungmann, T. Madern

Verschijning: mei 2021

Archiefcode: AA20210482

6:29 BW betalingsregeling problematische schulden schuldeiser schuldenaanpak

Burgerlijk recht

Opinie Opiniërend artikel