De Algemene wet gelijke behandeling


In dit artikel wordt de destijds nieuwe Algemene wet gelijke behandeling (Awbg) besproken. Deze wet, die als een uitwerking van art. 1 Gw gezien kan worden is erg omvangrijk en kent een lange ontstaansgeschiedenis. In dit artikel wordt die geschiedenis besproken. Daarnaast komt ook de verhouding met de grondrechten aan de orde. Vanzelfsprekend wordt ook de inhoud van de wet behandeld. Tenslotte komt de verhouding met andere wetgeving alsmede de handhaving van de Awgb aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.L. Haimé

Verschijning: oktober 1994

Archiefcode: AA19940657

discriminatie gelijke behandeling geloof geslacht ras seksuele voorkeur

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Annotaties en wetgeving Wetgeving