De AIVD en het strafrecht


De relatie tussen het werk van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en het strafrecht komt in de huidige tijd steeds vaker aan de orde. Het blijkt dat in de media en in de politiek regelmatigg verkeerde opvattingen heersen over dit thema. Zelfs in de wetenschappelijke literatuur vallen onjuiste beelden over (de mogelijkheden van) de AIVD te signaleren. In dit artikel zal, na een paragraaf over de relatie tussen inlichtingenwerk en opsporing, een tweetal thema`s worden behandeld over de wijze waarop de taak van de AIVD zich berhoudt tot het strafrecht. Uitgelegd zal worden op werlke wijze de AIVD zijn informatie – via ambtsberichten- in het strafvorderlijk traject brengt. Deze ambtsberichten vormen een bron van discussie, niet in de laatste plaats door de nieuwe Wet afgeschermde getuigen. Het andere thema wordt beduidend minder vaak belicht en gaat over het plegen van strafbare feiten onder verantwoordelijkheid van de AIVD door bronnen van de AIVD. 


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.D. van Hees

Verschijning: maart 2007

Archiefcode: AA20070210

AIVD inlichtingenwerk en opsporing

Strafrecht en criminologie

Verdieping Verdiepend artikel