De Aanpassingswet richtlijn elektronische handel


Dit artikel behandelt de gevolgen die richtlijn 2000/31/EG heeft op het Nederlandse recht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.J.G. Oosterveen

Verschijning: november 2004

Archiefcode: AA20040803

Richtlijn 2000/31/EG wijze van aanbieden van diensten

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Wetgeving