Cyberwar: the medium is the massacre


Internet heeft veel gemakken gebracht zoals webwinkelen, online vergunningen aanvragen, vrijwel alle denkbare informatie kunnen vinden, downloaden van muziek en films, sociale contacten onderhouden en twitteren. Internet kent ook minder kanten zoals wormen, virussen, spyware, spam en mede onder toepassing van deze bedreigingen: internetoorlogsvoering. Bij internetoorlogsvoering wordt internet als medium gebruikt voor handelingen die – mogelijk – onder het oorlogsrecht vallen. Het internet maakt het mogelijk dat groepen burgers en zelfs individuele burgers handelingen verrichten die zeker zo desastreus kunnen zijn als een aanval met kinetische wapens (bommen, kogels, etc.). Activiteiten op internet die grote schade kunnen aanrichten aan bijvoorbeeld de infrastructuur van een land, verricht met het doel een land te beschadigen of te ontwrichten, brengt voor juristen intrigerende vragen mee.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.R. Lodder

Verschijning: april 2011

Archiefcode: AA20110262

cybercrime cyberterrorism cyberwar

Sociaal-economisch recht Informatierecht

Blauwe pagina's Recht en Media