Colombia; Schending van mensenrechten


In dit artikel worden de mensenrechtenschendingen in Columbia besproken. Er wordt met name in gegaan op de gevaren die een mensenrechtenadvocaat in Columbia, dr. Barrios loopt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Amnesty International

Verschijning: juni 1994

Archiefcode: AA19940443

advocaat gevaren mensenrechten schending

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Verdieping Verdiepend artikel