Coco-soap. Over wetgeving met een luchtje


De soap rond de zogeheten ‘cocowetgeving’ illustreert de problematiek van de inbreng van marktpartijen in het wetgevingsproces. De auteurs betogen dat deze inbreng kritisch moet worden bezien, omdat de regie dreigt te verschuiven van de wetgever naar marktpartijen met een particulier belang. Tevens vragen zij in dit verband aandacht voor de ogenschijnlijk teruglopende relevantie van adviezen door de ‘traditionele’ adviesorganen in het wetgevingsproces.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.H.M. Broere, L. Noyon

Verschijning: juni 2016

Archiefcode: AA20160419

coco contingent convertible ING internetconsultatie marktpartijen NVB Raad van State wetgevingsproces

Staats- en bestuursrecht

Opinie Redactioneel