Civiel hoger beroep in volle omvang


Hoge Raad 5 december 2003, nr. C03/124HR, ECLI:NL:HR:2003:AJ3242, RvdW 2003, 190, NJ 2004, 76 (Clickly.com BV en Vongolo BV/Johnson Spark Participatie BV.)

De in dit arrest aan de orde komende vragen hebben betrekking over de omvang van de rechtsstrijd in appel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.R. Rutgers

Verschijning: april 2004

Archiefcode: AA20040282

Hoge Raad 05-12-2003 (ECLI:NL:HR:2003:AJ3242) zaaknummer: C03/124HR

grievenstelsel omvang rechtsstrijd veeggrief

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie