Camera Obscura


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het toelaten van camera’s in de rechtszaal in geval van behandeling van strafzaken. De redacteuren pleiten voor toelating omdat de televisie inmiddels een volwassen medium is en het de openbaarheid van de rechtspraak vergroot.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H. van Breda, C. Zijderveld

Verschijning: juli 1997

Archiefcode: AA19970489

bekendheid eerlijk proces openbaarheid sensatie verdachte

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Redactioneel