Brexit (Wightman en anderen)


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 10 december 2018, ECLI:EU:C:2018:999 (Wightman en anderen)

Verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (hoogste rechter van Schotland die in hoger beroep uitspraak doet, Eerste kamer, Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 3 oktober 2018, ingekomen bij het Hof van Justitie op diezelfde dag, in de procedure.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Slot

Verschijning: juni 2019

Archiefcode: AA20190499

Hof van Justitie Europese Unie 10-12-2018 (ECLI:EU:C:2018:999) zaaknummer: C-621/18

276 VWEU 50 VEU Brexit terugtrekking Wightman e.a.

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie